lý do bị hiếm muộn ở phụ nữ

Vô kinh nguyên nhân gây ra hiếm muộn ở phụ nữ.

Phương pháp điều trị tổng quát: Duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục đều đặn và vừa sức mỗi ngày, thay đổi chế